Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69

Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.


Tekst aktu: pdf D19930069L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19930069.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 93-02-27
Data wydania: 93-02-05
Data wejścia w życie: 93-02-27
Data obowiązywania: 93-02-27
Data uchylenia: 97-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP