Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19940036.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940036Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-01-26
Data wydania: 93-12-10
Data wejścia w życie: 94-02-24
Data obowiązywania: 94-02-24
Uwagi: Przepisy art. 40 i art. 47 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP