Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19940214.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940214Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-04-25
Data wydania: 94-02-18
Data wejścia w życie: 94-05-25
Data obowiązywania: 94-05-25
Uwagi: przepisy art.41, art.44 ust.3 i art.48 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 298, art. 130 pkt 1 z dniem 30 marca 2001r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, art. 175 pkt 1 z dniem 29 czerwca 2002 r. Zmiana tytułu ustawy „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, biura Ochrony Rzadu, Państwowej straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, art. 162 pkt 1 z dniem 24 lipca 2006 r. Zmiana tytułu ustawy "„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711, art. 22 pkt 1 z dniem 1 października 2006 r. Zmiana tytułu ustawy "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin" Dz. U. z 2017 r. poz. 1321
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP