Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19940214.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940214Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-04-25
Data wydania: 94-02-18
Data wejścia w życie: 94-05-25
Data obowiązywania: 94-05-25
Uwagi: przepisy art.41, art.44 ust.3 i art.48 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP