Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19940344.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940344Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 94-06-10
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Data uchylenia: 2004-03-02
Uwagi: przepisy art.7-12 i art.92 wchodzą w życie z dniem 4 lipca 1994 r.; przepisy art.4 ust.1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych oraz art.31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
PREZ. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
PREZ. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP