Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.


Tekst aktu: pdf D19940388L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19940388.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940388Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-07-27
Data wydania: 94-06-24
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Uwagi: Art.40 ust.1 wchodzi w życie z dniem 27 lipca 1994 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające