Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Tekst ogłoszony: pdf D19940414.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940414Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-07-07
Data wydania: 94-07-07
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP