Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.


Tekst ogłoszony: pdf D19940415.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940415Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 94-07-07
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Data uchylenia: 2003-07-11
Uwagi: w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art. 87 ust. 3, przepisy art. 31a ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
RADA MINISTRÓW
MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP