Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


Tekst ogłoszony: pdf D19940591.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19940591Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 94-11-19
Data wydania: 94-09-29
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Uwagi: przepisy wymienione w art.85 ust.1 niniejszej ustawy zachowują moc w stosunku do jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do czasu zakończenia przez te jednostki roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP