Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.


Tekst aktu: pdf D19940607L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19940607.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 93-04-26 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 94-03-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 94-03-01 00:00:00 CET
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP