Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Tekst ogłoszony: pdf D19950046.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 94-12-14
Data wejścia w życie: 95-04-01
Data obowiązywania: 95-04-01
Data uchylenia: 2002-12-16
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP