Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.


Tekst ogłoszony: pdf D19950243.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950243Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-03-31
Data wydania: 95-03-16
Data wejścia w życie: 95-08-10
Data obowiązywania: 95-08-10
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP