Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D19950433.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950433Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-07-26
Data wydania: 95-06-22
Data wejścia w życie: 95-08-09
Data obowiązywania: 95-08-09
Uwagi: Przepisy rozdziałów 4-6 oraz art.86-91 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP