Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D19950482.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-08-23
Data wydania: 95-06-30
Data wejścia w życie: 95-09-06
Data obowiązywania: 95-09-06
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP