Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst ogłoszony: pdf D19950654.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950654Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-11-27
Data wydania: 95-10-26
Data wejścia w życie: 95-12-28
Data obowiązywania: 95-12-28
Uwagi: Przepisy art. 35, 38 i 39 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. Zmiana tytułu ustawy "o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" Dz. U. z 1999 r. Nr 108, poz. 1226, art. 1 pkt 1 z dniem 12 stycznia 2000 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP