Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.


Tekst ogłoszony: pdf D19950702.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950702Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-12-12
Data wydania: 95-10-13
Data wejścia w życie: 96-01-01
Data obowiązywania: 96-01-01
Uwagi: Tytuł ustawy zmieniony przez art. 165 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 "o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników"
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP