Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.


Tekst ogłoszony: pdf D19950713.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950713Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 95-12-18
Data wydania: 95-10-13
Data wejścia w życie: 96-02-17
Data obowiązywania: 96-02-17
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP