Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 2

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.


Tekst aktu: pdf D19960002L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19960002.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960002Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 96-01-04
Data wydania: 95-12-14
Data wejścia w życie: 96-02-05
Data obowiązywania: 96-02-05
Data uchylenia: 2012-10-27
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP