Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst ogłoszony: pdf D19960110.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960110Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 96-03-01
Data wydania: 96-02-02
Data wejścia w życie: 96-06-02
Data obowiązywania: 96-06-02
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP