Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19960263.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 96-05-25
Data wydania: 95-07-12 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-01-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 96-01-01 00:00:00 CET
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP