Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.


Tekst ogłoszony: pdf D19960405.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960405Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 96-07-26
Data wydania: 96-05-30
Data wejścia w życie: 96-08-26
Data obowiązywania: 96-08-26
Data uchylenia: 2015-10-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP