Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 461

Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.


Tekst aktu: pdf D19960461L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19960461.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 96-08-14
Data wydania: 96-06-28
Data wejścia w życie: 97-09-01
Data obowiązywania: 97-09-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP