Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.


Tekst ogłoszony: pdf D19960477.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 96-08-02 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-09-06 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 96-09-06 00:00:00 CEDT
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP