Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.


Tekst ogłoszony: pdf D19960492.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960492Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 96-08-30
Data wydania: 96-08-08
Data wejścia w życie: 97-01-01
Data obowiązywania: 97-01-01
Uwagi: Z dniem 1 stycznia 2002 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (na podst. Dz. U. z 2001 r. Nr 154, nr 1800) ; art. 1-25, art. 34-38 i art. 39 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., art. 33 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP