Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych


Tekst ogłoszony: pdf D19960561.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960561Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 96-10-07
Data wydania: 96-08-30
Data wejścia w życie: 97-01-08
Data obowiązywania: 97-01-08
Uwagi: Z dniem 15 stycznia 2003 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (na podst. Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055) Przepisy art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdziału 2 działu IV wchodzą w życie z dniem 22 października 1996 r. Zmiana art. 24 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1387) obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP