Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Tekst ogłoszony: pdf D19960622.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960622Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 96-11-20
Data wydania: 96-09-13
Data wejścia w życie: 97-01-01
Data obowiązywania: 97-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP