Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.


Tekst ogłoszony: pdf D19960703.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960703Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 96-12-19
Data wydania: 96-12-06
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Uwagi: Przepisy art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 1996 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP