Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.


Tekst aktu: pdf D19960722L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19960722.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19960722Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 96-12-23
Data wydania: 96-11-07
Data wejścia w życie: 97-03-24
Data obowiązywania: 97-03-24
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KULTURY I SZTUKI
Organ zobowiązany: MIN. KULTURY I SZTUKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP