Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


Tekst ogłoszony: pdf D19970024.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970024Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-01-20
Data wydania: 96-11-21
Data wejścia w życie: 97-02-04
Data obowiązywania: 97-02-04
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP