Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.


Tekst ogłoszony: pdf D19970044.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970044Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-02-05
Data wydania: 96-12-20
Data wejścia w życie: 97-08-06
Data obowiązywania: 97-08-06
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP