Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.


Tekst ogłoszony: pdf D19970076.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 97-01-30 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 97-03-05 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 97-03-05 00:00:00 CET
Data uchylenia: 2013-02-12
Uwagi: z dniem 1 lipca 2011r. - zmiana art. 7 podstawy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP