Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.


Tekst ogłoszony: pdf D19970152.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970152Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-03-26
Data wydania: 96-12-05
Data wejścia w życie: 97-09-27
Data obowiązywania: 97-09-27
Uwagi: Ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r. Zobacz też uwagę w akcie z 1956 r. Dz. U. Nr 12, poz. 61. Zmiana tytułu ustawy „Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty" na podstawie Dz. U. 2004 nr 92, poz. 885
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP