Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


Tekst ogłoszony: pdf D19970153.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970153L.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 97-03-26
Data wydania: 97-02-06
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Data uchylenia: 2003-04-01
Uwagi: Art. 167 i 168 wchodzą w życie z dniem 26 marca 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. OBRONY NARODOWEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP