Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.


Tekst ogłoszony: pdf D19970161.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 97-03-06 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 97-03-27 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 97-03-27 00:00:00 CET
Organ wydający: MIN. KULTURY I SZTUKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP