Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D19970251.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970251Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-04-26
Data wydania: 97-02-20
Data wejścia w życie: 97-05-11
Data obowiązywania: 97-05-11
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające