Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.


Tekst ogłoszony: pdf D19970348.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970348Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-06-04
Data wydania: 97-04-10
Data wejścia w życie: 97-12-05
Data obowiązywania: 97-12-05
Uwagi: Art. 21 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP