Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 369

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19970369.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970369Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 97-06-14
Data wydania: 97-04-24
Data wejścia w życie: 97-12-14
Data obowiązywania: 97-12-14
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP