Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 370

Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Tekst aktu: pdf D19970370L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19970370.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 97-06-14
Data wydania: 97-05-22
Data wejścia w życie: 97-06-29
Data obowiązywania: 97-06-29
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2004 nr 121, poz. 1266 z wyjątkiem art. 2-4
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP