Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 375

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19970375.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data wydania: 97-05-20 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 97-06-29 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 97-06-29 00:00:00 CEDT
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
Organ wydający: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP