Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 450

Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19970450.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 95-04-19 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-06-02 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 96-06-02 00:00:00 CEDT
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP