Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.


Tekst ogłoszony: pdf D19970468.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970468Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 97-07-14
Data wydania: 97-04-24
Data wejścia w życie: 97-10-14
Data obowiązywania: 97-10-14
Data uchylenia: 2005-10-04
Uwagi: Przepisy rozdziału 5 wchodzą w życie z dniem 29 lipca 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP