Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19970483.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970483Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 97-04-02
Data wejścia w życie: 97-10-17
Data obowiązywania: 97-10-17
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP