Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


Tekst ogłoszony: pdf D19970553.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970553Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-02
Data wydania: 97-06-06
Data wejścia w życie: 98-09-01
Data obowiązywania: 98-09-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające