Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.


Tekst ogłoszony: pdf D19970554.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970554Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 97-08-02
Data wydania: 97-06-06
Data wejścia w życie: 98-09-01
Data obowiązywania: 98-09-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Orzeczenie TK Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP