Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.


Tekst ogłoszony: pdf D19970555.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970555Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-02
Data wydania: 97-06-06
Data wejścia w życie: 98-09-01
Data obowiązywania: 98-09-01
Uwagi: Art. 647, 650 par. 3 i art. 674 par. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP