Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Tekst ogłoszony: pdf D19970557.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970557Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-05
Data wydania: 97-06-06
Data wejścia w życie: 98-09-01
Data obowiązywania: 98-09-01
Uwagi: Przepisy art. 251-254 obowiązują nie dłużej niż do dnia 1 września 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP