Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19970593.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970593Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-13
Data wydania: 97-06-27
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP