Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970604.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970604Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-19
Data wydania: 97-06-27
Data wejścia w życie: 97-09-19
Data obowiązywania: 97-09-19
Uwagi: Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 857) nie obejmuje art. 50-61.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP