Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.


Tekst ogłoszony: pdf D19970628.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970628Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-28
Data wydania: 97-06-19
Data wejścia w życie: 97-09-28
Data obowiązywania: 97-09-28
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. GOSPODARKI
Organ zobowiązany: MIN. GOSPODARKI
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP