Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 680

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970680.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970680Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 97-09-11
Data wydania: 97-08-22
Data wejścia w życie: 98-03-12
Data obowiązywania: 98-03-12
Data uchylenia: 2009-08-01
Uwagi: Art. 19 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP